גרמניה

59 פרק 3 | מודלים של הפרדת רשויות או ביזור סמכויות : סקירה השוואתית אי- אמון קונסטרוקטיבית 156 שתתקבל על ידי רוב החברים בבונדסטאג . 157 השרים בממשלה ממונים על פי החלטתו של הקנצלר ומודחים על ידו, 158 ועליהם לפעול על פי קווי המדיניות שקבע . 159 כמו בשיטות פרלמנטריות אחרות ( החריגים העיקריים הם המדינות שבהן חל "החוק הנורווגי", כגון נורווגיה, הולנד וצרפת ) , החוקה הגרמנית אינה דורשת הפרדה בין חברי הרשות המבצעת לחברי הרשות המחוקקת, ואכן חברי הממשלה מחזיקים גם בתפקידם כחברי פרלמנט . חברי הבונדסטאג נבחרים בבחירות ישירות, 160 ואילו חברי הבית העליון, הבונדסראט, ממונים על ידי הממשלה של מדינתם בבחירות עקיפות, כדי להבטיח שבפרלמנט המקומי יהיה ייצוג לקהילות ולרשויות מקומיות שונות . 161 הבחירות בלנדטאגים נערכים במועדים שונים, והדבר מביא לכך שההרכב הפוליטי של הבונדסראט משתנה לפחות פעם בשנה . המודל הזה יוצר עוד כלי של איזונים ובלמים . הוא מאפשר לאזרחים להביע את מורת רוחם מהממשלה באמצעות הצבעה נגדה בבחירות ללנדטאגים . לבחירות האלה יש חשיבות לא מעטה כי הן מבטאות את הלך הרוח של הציבור ויכולות, בתנאים מסוי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר