מבוא

עמוד:12

12 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות ונתמכת על ידי הרוב המוחלט של פרשניו, ובהם כותבי "הפדרליסט", שנחשבים למי שהדגישו את היבט ההפרדה שבדוקטרינה . נבחן גם כותבים עדכניים בפילוסופיה של המשפט שחקרו את הדוקטרינה . בפרק 2 נציג את מה שהיה ה"טריגר" למחקר הזה : גל של חקיקה המלווה באמירות של פוליטיקאים שלפיהן עקרון הפרדת הרשויות מחייב את קיצוץ כנפיו של בית המשפט העליון, מתוך התפיסה הקשיחה של הדוקטרינה כפי שהוצגה לעיל . בפרק 3 נתאר מודלים של ביזור סמכויות המשמשים הלכה למעשה במדינות אחדות ונתמקד בעיקר ביחסי הגומלין והפיקוח בין הרשויות בכל מודל . בפרק 4 נדון במצב המשפטי בישראל, כפי שהוא משתקף הן מחוקי היסוד והן מדינים נוספים ומהפרקטיקה הנוהגת בישראל בפועל . בפרק 5 נבחן את הדוקטרינה כפי שהיא מופיעה בפסיקת בית המשפט העליון, וכן נציג מחקרים בנושא ונערוך ניתוח כמותי של אזכורי הדוקטרינה בבית המשפט בעשור האחרון . בפרק 6 נדון בהרחבה בתזכיר חוק- יסוד : החקיקה כבמקרה מבחן וכספינת הדגל של יוזמות החקיקה נגד סמכויות בית המשפט בשנים האחרונות . בפרק 7 נסכם את הדברים ונביא המלצות .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר