"על רוח החוקים": מונטסקייה

עמוד:15

15 פרק 1 | ההיסטוריה והתאוריה של מושג הפרדת הרשויות משנתו הוא הניסוח הבהיר של הרציונל להפרדה ותיאור הסכנה הטמונה בהיעדר הפרדה : מונטסקייה מסביר כי הרציונל להפרדה הוא ההגנה על החירות ונטרול סכנת העריצות . חלק משמעותי מחיבורו של מונטסקייה מוקדש להבחנות בין סוגים שונים של ממשלים . המשטר העריץ ( הדספוטי ) מתואר כמשטר השלילי והמסוכן ביותר ; לדבריו, "עקרו של הממשל הדספוטי הוא הפחד" . 7 הוא מתאר את השליט הדספוטי כאדם מפוחד, מסוגר, המתקשה לקיים גם את עקרונותיו שלו באופן הגיוני : "כאשר הפראים בלואיזיאנה חושקים בפרי, הם כורתים את גזע העץ ואוספים את הפרי . הרי לכם טיבו של משטר העריצות" . לפי מונטסקייה, אם אדם אחד יחזיק בשתיים מן הסמכויות יש סכנה שתתהווה עריצות . סכנה חריפה במיוחד של יצירת מוקד כוח מוחלט מתעוררת כאשר אותו אדם מחזיק בכל שלוש הסמכויות : אבוד יאבד הכל אם אותו אדם אחד ויחיד, או גוף אחד ויחיד — הנסיכים, האצולה או העם כולו, יפעיל לבדו את שלוש הסמכויות האלה : הסמכות לחוקק חוקים, הסמכות להוציא לפועל החלטות שהתקבלו בענייני הציבור והסמכות לשפוט מעשי פשע ולהכריע בסכסוכים בין פרטים . 8 על הקשר הישיר לחירות אפשר ללמוד גם מאזכורה של חלוקת הסמכויות בין שלוש רשויות בפרק העוסק בחוקת אנגליה ; בפרק הקודם לו, כשמונטסקייה מדבר על "יעדי המדינות", הוא מתאר את אנגליה כך : "יש בעולם גם אומה אחת שהיעד הישיר של מבנה המשטר שלה הוא החירות המדינית . נבחן כעת את העקרונות שעליהם היא מייסדת אותו" . 9 הוא מסביר גם כי הרפובליקה אינה בהכרח עדיפה מן המונרכיה מבחינת החירות . ברפובליקות של איטליה, מכיוון ששלוש הסמכויות מרוכזות ביד אחת — החירות בהן פחותה לעומת מונרכיות שבהן יש הפרדה בין הסמכויות . 7 שארל לואי דה סקונדה ברון דה מונטסקייה על רוח החוקים 95 ( עידו בסוק מתרגם, קלוד קליין עורך, 1998 ) ( להלן : מונסטקייה, על רוח החוקים ) . 8 שם, בעמ' 148 . 9 שם, בעמ' 147 .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר