צרפת

52 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות ורשאי לאצול סמכויות לשריו . 120 בצרפת נהוג "החוק הנורווגי", האוסר על שר להיות חבר בפרלמנט . 121 זהו אלמנט הפרדה נוקשה למדי, אף שנראה כי ביזור הסמכויות בצרפת נוטה בבירור לגמישות . מכיוון שלאספה הלאומית יש סמכות להפיל את הממשלה, 122 מינויו של ראש ממשלה צריך לזכות בתמיכה רחבה של החברים באספה הלאומית, ולעיתים הדבר מחייב את הנשיא למנות לתפקיד פוליטיקאי ממפלגה יריבה למפלגתו שלו . 123 הנשיא עצמו נבחר בבחירות ישירות על ידי האזרחים . 124 מתפקידו לשמור על כבוד חוקת המדינה, על פעולה תקינה של הרשויות הציבוריות, על עצמאותה ושלמותה הטריטוריאלית של הרפובליקה ועל כיבוד האמנות שהיא חתומה עליהן . 125 החוקה קובעת כי לידי הנשיא יימסרו סמכויות בלעדיות ובהן פיקוד עליון על הצבא, הענקת חנינה, מינוי ראש הממשלה, מינוי תפקידים בצבא ובפקידות הציבורית, קבלת כתבי אמנה של שגרירים, הוראה על קיום משאל עם, סמכויות שעת חירום נרחבות ומינוי חברים למועצה החוקתית . 126 נשיא הרפובליקה רשאי גם להכריז על פיזור האספה הלאומית לאחר שהתייעץ עם ראש הממשלה ועם נשיאי בתי הפרלמנט . ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר