תפקידו של בית המשפט כמגן המיעוטים והחלשים בחברה

117 פרק 6 | מקרה מבחן — התייחסות לתזכיר חוק – יסוד : החקיקה כך למשל, בפרשת צמח בג"ץ פסק כי החוק להחזקת חיילים במעצר ל- 96 שעות טרם הבאתם לפני שופט אינו חוקתי . הזכות לחירות ולהליך הוגן העומדת לנחקרים, ובייחוד לחיילים, שאינם מורשים להתארגן פוליטית או קבוצתית, היא עניין קלסי שבו בית המשפט העליון מתערב ומגן על הצד החלש . כך גם בפרשת צלאח חסן , שם לראשונה הזכות לקיום מינימלי בכבוד הביאה לביטול חוק של הכנסת . במקרה זה הגן בית המשפט על זכותן של משפחות קשות יום לקבל הבטחת הכנסה אף שהחוק שלל מהן זכות זו משום שעשו שימוש ברכב פרטי . בית המשפט קבע כי עצם השימוש ברכב פרטי, למשל כשהוא בלתי נמנע ונדרש כדי להסיע ילדה עם מוגבלות לבית ספר מיוחד, אינו צריך לשלול את הזכות לגמלה . וכך גם במקרים רבים נוספים : בפסק הדין המפורסם בעניין אליס מילר יצא בית המשפט להגנת נשים ופסל מפאת פגיעה בשוויון את החלטת צה"ל שלא לאפשר לנשים להשתתף בקורס טיס . בפסק דין דנילוביץ' הגן בית המשפט על זכותם של בני קהילת הלהט"ב לשוויון . בהחלטה לפסול חקיקה להפרטת בתי הסוהר התגייס בית המשפט למען כבודם האנושי של האסירים, קבוצת אוכלוסיי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר