המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית

המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית

מחבר: נעמי סלימן
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: יין; יהדות; סמלים יהודיים; הלכה; הדת היהודית; דת יהודית; סמל; שאלות ותשובות
הספר המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית עוקב אחר המשמעות הסמנטית והפרגמטית של היין כסמל. מעקב זה מאפשר לחשוף את מורכבותו של היין כסמל ומתוך כך ניתן לתאר את מרחב הגבולות להם הוא מהווה מסמן. המחקר מבוסס על פרשנות של טקסטים מדרשיים והלכתיים ועל ספרי מנהגים. בדיקת משמעותו של סמל היין נעשתה תוך שילוב בין מתודה א-היסטורית עם מתודה היסטורית. מתודה זו מאפשרת להבחין בין הקבוע למשתנה במכלול משמעויותיו של הסמל. ספר זה מחולק לשמונה פרקים שני הפרקים הראשונים עוסקים בהצגת המונחים התיאורטיים והמתודה שננקטה במחקר זה. הפרק השלישי מתאר בקצרה את העיסוק המרובה סביב גידול גפנים וייצור יין בארץ ישראל. הפרקים הרביעי עד השביעי עוסקים במקום הספרותי של היין במדרש, בהלכה ובמנהג. הפרק השמיני הוא פרק סיכום הנותן מבט כולל על תפקידיו של היין כסמל השזור בתרבות היהודית. אל הספר
נושא/נושאים: , הלכה, פולקלור ומנהגים
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  6  7  8  9  10  12  14