תוכן העניינים

עמוד:8

לוחות ואיורים לוח 1 : סוגי היינות לפי אפשרויות הניסוך ויכולת השליטה 90 לוח 2 : סוגי היינות לפי אפשרויות הקידוש ויכולת השליטה 91 איור 1 : מערכת מנוגדת של סוגי מזון ) לפי לוי-שטראוס 2005 : 360 ) 93 איור 2 : מערכת מנוגדת של דרכי בישול ) לפי לוי-שטראוס 2005 : 360 ) 93 איור 3 : משולש הבישול ) לפי לוי-שטראוס 2005 : 360 ) 95 איור 4 : מערכת מנוגדת של סוגי יין לפי הפרמטרים : שליטה / היעדר-שליטה ומעובד / לא-מעובד 96 איור 5 : מערכת מנוגדת של סוגי יין לפי הפרמטרים : קדוש / חולין ומעובד / לא-מעובד 97

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר