המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית

ה ו צ א ת הק י בוץ ל מ ד ע י ה י ה ד ו ת המאוחד המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית נעמי סילמן נעמי סילמן המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית ספריית "הֵילל בן חיים", ספרי יסוד, מחקר והגות במדעי היהדות לזכרו של הילל בן חיים הי"ד, חבר קיבוץ בית אורן העורך הראשון : ד"ר מאיר איילי ז"ל עורך הספרייה : פרופ' יהודה פרידלנדר יו"ר העמותה : משה מושקוביץ מערכת מדעית : פרופ' משה אידל פרופ' נַחֵם אילן פרופ' מנחם אלון ז"ל פרופ' יאירה אמית פרופ' מנחם הירשמן פרופ' יעקב זוסמן פרופ' עמירה ערן פרופ' שלום רצבי פרופ' אליעזר שביד פרופ' עוזי שביט פרופ' אברהם שפירא הספר יוצא לאור על ידי עמותת "הילל בן חיים" ) ע"ר ) , ת . ד . ,7440 ירושלים 91073 והוצאת הקיבוץ המאוחד, ת . ד . ,1432 בני ברק 51114 בסיוע משרד התרבות והספורט ובסיוע מכללת אשקלון נעמי סילמן המשמעות הסמ לית של היין בתרבות היהודית ספריית "הילל בן-חיים" הוצאת הקיבוץ המאוחד Neomi Silman Wine as a Symbol in Jewish Culture אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מיכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד