א. היחס בין הלכה, מדרש ואגדה

היין במדרש 45 מדרש כולל תמיד התייחסות לדברי המקרא ופירושם החדש, בעוד ש"אגדה" היא העיסוק בכל ענייני התורה שאינם הלכה . כך המדרש הוא מבחינה עקרונית גם מדרש הלכה, ומאידך כוללת האגדה את מדרשי האגדה . מאק ( 1989 ) טוען שבדרך כלל אין הפרדה מוחלטת בין מדרשי הלכה למדרשי אגדה, אלא שניתן להבחין בין מדרשים שעיקרם אגדה לבין מדרשים שעיקרם הלכה . רוב מדרשי ההלכה הם מתקופת התנאים ( עד סוף המאה השנייה ) , ואילו מדרשי האגדה נערכו ברובם מאוחר יותר, מתקופת האמוראים ( מהמאה השלישית ) . חלק ממדרשי התנאים אבדו, וחלקם שוחזרו כנראה בתקופות מאוחרות יותר, לאחר תקופת התנאים, על פי קטעי מדרש שנשתמרו ( שם : 11 ) . מדרשי התנאים מיוחסים לשני בתי מדרש . האחד הוא בית המדרש של רבי ישמעאל . הספרים העיקריים שיצאו מבית מדרש זה הם : מכילתא דרבי ישמעאל לספר שמות, ספרֵי במדבר וחלק נרחב של ספרֵי דברים . בית המדרש השני הוא זה של רבי עקיבא . הספרים העיקריים שמיוחסים לבית מדרש זה הם : מכילתא דרבי שמעון בר- יוחאי לספר שמות, ספר שהוא מדרש התנאים לספר ויקרא , ספרֵי זוטא לספר במדבר, וחלקים של ספרֵי דברים . מדרשי התנאים הם בעיקרם מדר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד