ו. בין מחקר סינכרוני למחקר דיאכרוני

28 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית בסדר כרונולוגי, אלא מראה את המבנה החוזר על עצמו, מֵעבר לשינויים הקשורים בנסיבות הספציפיות שבהן שרוי המספֵּר וקהל שומעיו . כאמור לעיל, בדעתי להבחין בין הרכיב הקבוע במשמעות הסמל "יין" לבין הרכיבים המשתנים בנסיבות היסטוריות משתנות . במחקר הבאתי בחשבון את מקום מושבם של פוסקי ההלכה בארצות נוצריות ובארצות מוסלמיות . בחרתי לעסוק בבעלי הלכה מאזורים גיאוגרפיים ותרבותיים שונים, מכיוון שהסביבה הנוצרית והסביבה המוסלמית הציבו מערכות כלכליות ומערכות התייחסות דתיות- סמליות אחרות לגבי היין . כמו כן, רמת המתח הדתי והחברתי בין הקהילה היהודית לבין הקהילות הלא-יהודיות היתה שונה בארצות שונות . כפי שנראה, למשתנים היסטוריים אלה נודעת השפעה בכל הנוגע לפסיקה הקשורה ביין . ברודל ( 2001 ) , הנמנה על זרם האנל ( Annales ) , טוען כי במחקר היסטורי יש לבחון פרקי זמן ארוכים . לדעתו, רק התבוננות על פני פרקי זמן ארוכים מאפשרת הבחנה בשינויים בין הרכיבים השונים של התופעה . ברודל מנסה להסביר את ההיסטוריה לא באמצעות מאורעות או אנשים מסוימים, אלא באמצעות שינויים איטיים הקשורים לשינוי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד