ב. בין טקסט אתנוגרפי לטקסט נתון

32 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית המייצג אינו מושפע מן החוקר ; אך עם זאת, הפרשנות של החוקר לטקסט תלויה באופן שבו הוא קורא אותו ומַבנֶה אותו מחדש מתוך נקודת התצפית של תרבותו הוא, בהתאם לנקודת הזמן ההיסטורית שבה הוא נמצא ובהתאם לתפיסתו התיאורטית . לכן, גם במחקר המבוסס על אתנוגרפיה וגם במחקר המבוסס על טקסט נתון יש להביא בחשבון את נקודת המבט של החוקר כדי להבין את פרשנותו ולהכיר במגבלותיה העקרוניות . כאמור, המחקר הנוכחי מבוסס על טקסטים מדרשיים והלכתיים . בשונה מטקסטים ספרותיים שמשקפים בעיקר את תפיסת העולם של התרבות, טקסטים אלה עיצבו את חיי העם היהודי לדורותיו . המדרש וההלכה מהווים קוד מוסרי ומערכת חוקים המַבנָה את המציאות ומחייבת את המאמינים בה לכוון את מעשיהם על פיה . גולדברג ( 1998 : 596 ) ובויארין ( 1999 : 20 - 24 ) טוענים כי התרבות היהודית מתאפיינת בכתיבה . הטקסט והיחסים שבין הטקסט לבין ההתנהגות בחיי היומיום מהווים חלק אינטגרלי מן התרבות . לפיכך, יוצא מדבריהם שאין מרחק רב בין הטקסט לבין התרבות . מדבריו של כ"ץ ( 1960 : 17 - 56 ) , עולה שקיים יחס דינמי בין הטקסט לקונטקסט . ההלכה חי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד