ג. מבנה הסמל ומשמעותו

רטע תיתורקי 21 של ניגודים בינאריים . הסטרוקטורה הסמויה מתְנה את ההתנהגות האנושית הגלויה ומכתיבה את היחסים החברתיים ואת הסמלים התרבותיים . בהתאם לכך אפשר לתאר ולהסביר התנהגות אנושית כגון פעילות כלכלית, יחסי שאֵרוּת ומיתוסים, כשפות בעלות תחביר משותף . לוי-שטראוס ( 2005 [ 1964 ] ) שם דגש על ניתוח מיתוסים . המיתוס הוא שדר שתפקידו למיין, לארגן ולהסביר את ההתנסויות של האדם . הסטרוקטורה בשפה מיתית משקפת קטגוריות לוגיות מסוימות, המתבטאות בניגודים בינאריים במישור הסמוי של הסיפור . הסטרוקטורות של המיתוס מגלמות מוטיבים קבועים . משמעות המיתוס אינה תלויה ביסודות הבודדים המרכיבים אותו, אלא ביחסים הפנימיים שבין יסודות אלה . לדעתו, הסטרוקטורות אינן מושפעות מגורמים נסיבתיים כלשהם . לוי-שטראוס טוען כי הסמלים במישור הגלוי יכולים להשתנות, בעוד שהמבנה הבסיסי, הקושר בין הסמלים והנותן להם את משמעותם, נותר יציב ועומד . השינוי היחיד האפשרי הוא ביחסים בין מרכיבי הסטרוקטורה . שינוי כזה יוצר טרנספורמציות, אך אינו מוביל אל מחוץ לסטרוקטורה . לדעת לוי-שטראוס, אחד הניגודים המרכזיים במחשבה האנושית קשור במעבר מ"חיי טבע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד