ביבליוגרפיה

170 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית גצוב נמרוד, קובלו-פארן קרן, טפר יותם ( 2011 ) . "הגת התענכית : עדות לתעשיית יין בתקופת הברונזה התיכונה בעמק יזרעאל . " ארץ ישראל 30 . עמ' 145 - 155 . גרוסמן, יונתן ( תשנ"ט ) . "בין משתה לצום במגילת אסתר" . בתוך : אמנון בזק ( עורך ) . הדסה היא אסתר, ספר זיכרון להדסה ( דסי ) רבינוביץ ז"ל, קובץ מאמרים על מגילת אסתר . אלון שבות : הוצאת תבונות . עמ' 73 - 91 . גרטנר, יעקב ( תשנ"ה ) . גלגולי מנהג בעולם ההלכה . ירושלים : הוצאה עצמית של המחבר . עמ' 225 - 243 . דגלס, מרי ( 2004 [ 1970 ] ) . טוהר וסכנה : ניתוח של המושגים זיהום וטאבו . תל-אביב : רסלינג . דוביש, ג'יל ( 1998 ) . "היבטים דתיים על התנועה למזון בריאות" . בתוך : משה שוקד, עמנואל מרקס ושלמה דשן ( עורכים ) . החוויה הבין-תרבותית . ירושלים : שוקן . עמ' 38 - 49 . דון יחיא, אליעזר וישעיהו ליבמן ( 1984 ) . "הדילמה של תרבות מסורתית במדינה מודרנית : תמורות והתפתחות בדת אזרחית של ישראל" . מגמות כ''ח ( 4 ) . עמ' 461 - 485 . דייגי-מנדלס, מיכל ( 1999 ) . הילולי הגפן והילולות השכר, יין ובירה בימי קדם . ירושלי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד