מפתח שמות

178 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית מקינטוש ( McIntosh ) 17 נ ורג' ג'רום ( Norge Jerome ) 17 ס ולובייצ'יק ,131 138 - 139 ספנסר 15 פ אוורס ופאוורס ( & Powers Powers ) 18 - 19 פוקו ( Foucault ) 30 פידס ( Fiddes ) 18 - ,19 56 פיצ'ראלד ( Pitcherald ) 39 פלוסר 56 פרנקל ואיילון 40 - 42 צ 'ריקובר 39 ק אסירר 13 קופר ( Copper ) ,20 ,52 60 קרוס ( Cross ) 39 קרוס, שמעון 140 ר דקליף בראון 15 - 16 רובין ,22 ,28 ,32 ,44 ,50 ,54 ,76 ,102 141 רכלבסקי 148 רפלד 112 ש ור 142 - 143 שטרן 123 שיין-רכבי 17 - 18 שפרבר 106 ת א-שמע 102 תבורי 113 179 מפתח מקורות מקרא בראשית ז, יב 75 ; לא, ב - ה 76 שמות יט, יא 75 ; לא, יג 150 ; ויקרא יא, ג, כ 25 ; יד, ח - י 25 ; טו, יג 72 ; יט, כג 75 ; ב, יא 85 ; במדבר יג, כה ,39, 75 ; כח, ז 74 ; יד, לג 75 ; דברים יד, ד, ט 25 ; יב, כג 54 ; לב, לח ,55 122 ; ט, יא 75 ; מלכים ב יז, כד 139 ; ישעיהו מה, יב 72 ; ח, יט - כ 123 ירמיהו מח, יא 42 ; יז, כד - כז 150 יחזקאל יז, ח 40 יונה ג, ד 75 תהלים מב, ג ,72 123 ; פח יא - יב 123 משלי כג, לא 80 ; כה, טז 85 איכה ב, יב 39 מגלת אסתר א, ג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד