ד. משמעות הסמל "יין" לפי הדגם של לוי־שטראוס

מהו ייןש ט מטודת המבק של ההלהה 95 כאמור, לוי-שטראוס טוען שבמקביל גם במשולש השני ( איור 2 ) , שעניינו דרכי בישול, מתקיימים שני מערכים של ניגודים . המערך הראשון מתייחס לניגוד מעובד / לא-מעובד . במסגרת ניגוד זה האוכל הצלוי והאוכל המעושן מוצבים בקודקודים "לא-מעובד" ואילו לעומתם האוכל המבושל מוצב בקודקוד "מעובד" . במערך השני הניגוד מתמקד במתח שבין טבע / תרבות . בניגוד האחרון ניצבים האוכל הצלוי והמבושל בקודקוד "טבע" ואילו האוכל המעושן ניצב לעומתם בקודקוד "תרבות" . לוי-שטראוס טוען שמנקודת מבט סמלית, לגבי מיקומם בדגם קיימת חפיפה בין אוכל נא לבין בשר צלוי, וכן בין אוכל רקוב לבין אוכל מבושל, ולבסוף, בין אוכל מבושל לבין בשר מעושן . לדעתו, המשולש החדש, שכולל את דרכי העיבוד השונים של הבשר, מהווה התמרה של המשולש הראשון . איור 3 : משולש הבישול ( לפי לוי-שטראוס, 5002א : 360 ) צלוי ( נא ) מעושן ( מבושל ) מבושל ( רקוב ) כאמור, שני הדגמים של לוי-שטראוס מכוננים על בסיס זהה של מערכות ניגודים . לוי-שטראוס מציע להוסיף לדגם מערכות ניגודים אחרות, כמו : גברים / נשים ; משפחה / חברה ; חסכנות / פזרנות ; וכן קודש /...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד