ד. יין כסימן לבאות וכרמז למהפך

58 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית על פוריות שתבוא . היחסים בין שלושת הסמלים הם שמקנים למדרש את משמעותו . הסמליות של נשים ויין חוזרת, כפי שנראה בהמשך, גם במדרשים נוספים . יש חשש לאיבוד שליטה עם צריכת יין שלא במידה נאותה . כמו כן גם האישה מפתה ומוציאה משליטה, קל וחומר שצירוף של יין ואישה עלול לגרום לאיבוד שליטה . אולם במדרש זה חוסר השליטה נתפס כחיובי ולכן מתוארות בו הנשים כ"קדושות" . ועוד מצינו במדרש תנחומא : ( סוף המאה השמינית והמאה התשיעית לספירה ) א"ל ( = אמר לו ) יצחק : אתה זה בני עשו ? — א"ל [ יעקב ] אני ! א"ל : "הגִשה לי ואֹכלָה . . . ויבֵא לו יין ויֵשת" ( בראשית כז, כה ) , מהיכן היה לו יין, הרי מצאנו שלא נתנה לו אמו יין, אלא "ותִּתן את המטעמים ואת הלחם" ( בראשית כז, יז ) , ומי הביא לו יין ? — מיכאל [ המלאך ] הביאו לו יין מגן עדן ( מדרש תנחומא [ באבער ] תולדות, טז עמ' 135 ) . הדרשן מרחיב במקום שהמקרא צמצם . הרי לא נאמר שרבקה ציידה את יעקב ביין, לכן עליו להסביר מהיכן היה בידי יעקב יין להגיש ליצחק אביו . מדוע נזקק הכתוב להוסיף יין בסיפור ? — מתברר שבזכות היין באה ברכת יצחק ליע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד