1. יין כותים (שומרונים)

140 המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית החדשים את דת ישראל . וכך התפתח באזור פולחן סינקרטי ישראלי- אלילי, שלא היה שונה משמעותית מהפולחן שרווח בצפון הארץ בימי ממלכת ישראל ( כוגן 2002 ) . בספר עזרא ( ד, א - ה ) מסופר שכאשר ניגשו שבי הגולה לבנות את בית המקדש השני בראשית התקופה הפרסית, הופיעו בפניהם נציגי הקהילה שבשומרון בבקשה להשתתף בבנייה . בקשה זו נדחתה ללא הסבר . טלמון ( 2002 ) טוען כי מגמת העורך של פרק יז במלכים, היתה להטיל דופי במתיישבים בשומרון מתוך התנגדות למאפייניה הסינקרטיים של דת השומרונים, וכדי לתת רקע, כביכול היסטורי, להתנגדות לשיתופם של השומרונים בבניית המקדש . טלמון מסמיך את זמן כתיבת פרק יז במלכים לזמן כתיבת פרק ד בספר עזרא . לדעתו הוכנס פרק יז לספר מלכים בפרק זמן מאוחר יותר בהיסטוריה של עם ישראל, לאחר שיבת ציון, וכי העורך היה אחד משבי ציון . כוגן ( 2002 ) , דוחה את טענת טלמון כי יש לראות את הפרק במלכים והפרק בעזרא כמשלימים האחד את האחר . לדעתו שני הספרים נכתבו בתקופות שונות ובמנותק האחד מהשני . לדעת כוגן : ספרי עזרא-נחמיה מביאים את קורות קהילת הגולים ומאבקה לחדש את חיי ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד