המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית

עמוד:4

Neomi Silman Wine as a Symbol in Jewish Culture אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מיכני ) לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , Tel Aviv Printed in Israel 2013 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע"מ דפוס "חדקל", תל-אביב תשע"ג אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר