לא בשמים היא : תורה שבעל פה - מסורת וחידוש

לא בשמים היא : תורה שבעל פה - מסורת וחידוש

מחבר: שלום רוזנברג
שנת ההוצאה: תשנ"ז
מילות מפתח: תורה שבעל פה; פרשנות התלמוד; תושב"ע; תושבע; ת. ו. ש. ב. ע.; ת.ו.ש.ב.ע.; תושב"ה; תושבה; ת.ו.ש.ב.ה.; ת. ו. ש. ב. ה.
הספר דן בשאלת היחס בין המסורת המחייבת שניתנה בסיני ובין כוח החידוש שניתן לחכמים.
המחבר סוקר באופן שיטתי את הדעות השונות שגיבשו חכמי הדורות בהתמודדות עם שאלה זו ועם השאלות המשתלשלות ממנה. אל הספר
תוכן הספר:
תבונות

עמודים:
1  2  3  4  5  6  9  10  11  12  13