היהדות מאין - ולאן?

היהדות מאין - ולאן?

מחבר: דוד גולן
שנת ההוצאה: תשע"א - 2011
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; יהדות; מוסר היהדות; היסטוריה של עם ישראל; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; הדת היהודית; דת יהודית; מוסר יהודי; היסטוריה יהודית; תולדות עם ישראל
"היהדות – מאין ולאן?" מה הם עקרונות היסוד של היהדות וכיצד הם משתקפים בהיגדי המקרא השונים?
כיצד על הדור הצעיר התועה בשבילי "תורת משה" לראות את המסרים של התנ"ך והיהדות? בחיבור עשיר ומעמיק, המשלב בין התבוננות פילוסופית מורכבת לבין דיון היסטורי רחב יריעה, מציג פרופ' דוד גולן את עולמה של היהדות מנקודת מבטו של יהודי בן-ימינו. החיבור פותח בפרשיות ספר בראשית ועובר אל נושאים מרכזיים מתכניה הרוחניים של היהדות, כפי שהם באים לידי ביטוי בנביאים ובכתובים.
בדרך פרשנות אישית ומעניינת מציג המחבר עמדה יהודית שורשית ומודרנית כאחת, ואף נוגע לא-נוגע באקטואליה. דוד גולן, איש נהלל, הוא פרופסור לתולדות יוון ורומא, מוסיף לעסוק במחקר ובחינוך. פרופסור אמריטוס להיסטוריה של יוון ורומא באוניברסיטת חיפה.
פרופ' גולן חיבר את הספרים : תולדות העולם ההלניסטי, The Res Graeciae in Polybius , תרגם מן ה- Scriptores Historiae Augustae את 'חיי הדריאנוס', את 'הקיסרים האנטונינים', את 'הקיסרים הסווריים' והוסיף להם מבואות, הערות ונספחים. מאמריו שעניינם מדינה, חברה והיסטוריוגרפיה של העת העתיקה ראו אור בארץ ובחוץ לארץ. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13