[23] האף תספה צדיק עם רשע (בראשית יח, כג)

קוראים אנו שבורא העולם הכריז לאחר המבול וההשמדה הטוטלית ( להוציא נוח וביתו , ( 'וגו כי לא יחזור עוד על פעולה כזו , וכאות לכך נתן את קשתו בענן ( בראשית ט , יג . ( אולם איננו קוראים שהוא , מצד שני , הוסיף לשורדים תכונה מיוחדת כדי לגרום לאנשים לנטות אל הכיוון הרצוי בעיניו , 128 ראו דוגמות אחדות בלבד : אלוהי האמורי , שופטים ו , י ; אלוהי פלישתים , שופטים י , ו ; אלוהי צידונים , מלכים א יא , ה ; אלוהי מואב , אלוהי בני עמון , מלכים א יא , לג ; אלוהי עקרון , מלכים ב א , ב , ועוד . זה אשר יחסוך ממנו להפעיל את מכבש העונש הקטלני ביותר , המבול . האנשים שאחרי המבול לא היו אפוא שונים בתכונותיהם ובחרויותיהם מאלה שהיו לפני המבול . אולם הכתוב בכל זאת עושה שנבין , כי בכלליות חל שיפור בהלכות אנוש לעומת הימים של טרם המבול . אמנם לא חל שיפור מוחלט , שהרי ערים כמו סדום מתגלות כנוהגות קרוב לוודאי בדרך שמלפני המבול . תורת משה מבקשת אפוא להורות , כי בורא עולם אמנם הבטיח להימנע מענישה גורפת נוסח המבול . אך אל לאנשים לחשוב שחוטאים לא ייענשו במוקדם אם במאוחר ; וסדום היא הראיה לכך . הנה כי כן שמור לסיפור סדום מעמ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים