[2] שמות בורא עולם

השמות הייחודיים שאנשים בחרו לכנות בהם את אלוהיהם , על מנת לפנות אליהם , יש להם הגיונות משלהם . הרומאים , לדוגמה , קראו לאלוהיהם בשם , אשר הלם לדעתם את הנסיבות לטיב פניותיהם . שעה שרצו לפנות אל אלוהות דמוית אב , הם פנו אליה בשם Iuppiter ) היינו יוביס = > djovis > deus האל האב : . ( Iovis Pater המקרא בכללותו , על שום רקעו והגיונות מקבציו ועורכיו – אנשי כנסת הגדולה – מתאפיין גם בריבוי השמות השמורים לבורא העולם . בדורות האחרונים זוכה הנושא הזה לפרשנויות שונות ומגוונות אצל מודרניים למיניהם , מן הסוג של ביקורת המקרא האופנתית בדורותינו . מבקרים אלה מתייחסים אל הכתובים פעמים כמו אל טקסט ספרותי , פעמים כעדות היסטורית , פעמים כמיתוס קדום שהועלה על הכתב וכיוצא באלה . לשיטותיהם הם ממיינים בהתאם לכך את הכתוב על פי השמות השונים שמכונה בהם בורא העולם בחיבורים של המקרא בכלל , ובחמשת חומשי התורה , תורה משה , בראש ובראשונה . מבחינת האידאה של היהדות , שמות האלוהים הם בחזקת מכשירים לשעה בלבד . וכבר ניתן את דעתנו לכלל גדול של תורת משה בנדון . תורת משה על פי מהותה איננה יכולה לייחס ואיננה מייחסת בשום מקרה ל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים