[33] הנביאים של ימי בית ראשון

התואר נביא מיוחס לראשונה לאברהם בסיפור המעשה של אבימלך מלך גרר , שכן מלך גרר שמע בחלום את עצת האלוהים להשיב את שרה לאברהם , " כי נביא הוא ויתפלל בעדך " ( בראשית כ , ז ) ( אברהם יתפלל אלי , אל אלוהים , ואתה תחיה . ( על משה נאמר עוד יותר מזה , ש " לא קם עוד נביא בישראל כמשה " ( דברים לד , י , ( משמע גם ב'נביא' ישנן מדרגות ( נושא שראוי לדיון נפרד . ( הנה כי כן , נביא אפוא כיצד ? מתברר שהאיש הנושא בתואר נביא הוא כאחד האדם , לא נזיר ולא פרוש , והוא אף בעל משפחה ( ראו , לדוגמה , מלכים ב ד , א . ( כמו כן לומדים אנו להכיר בחברה הישראלית נשים נביאות כדבר שבשגרה ( דוגמת דבורה אשת לפידות ; שופטים ד , ד . ( מן המעט שנשתמר במקרא אודות חייהם של הנביאים , דומה כי לעתים הם אף העדיפו להתחבר לחבורות ולחברויות . אמנם על הבולטים שמביניהם מדובר כעל יחידים . אך תכופות מוצאים אותם ב'חבל' ( שמואל א י , י , ( ב'להקה' ( שמואל א כא , כ . ( יש אשר פוגשים אותם בקבוצה בת חמישים איש ( מלכים ב ב , ז ) וכיוצא באלה חבורות . נראה כי היערכויות אלה לא היו מקריות , וכי הם אף נהגו להתגודד סביב אישיות בולטת שמקרבם , אשר לרוב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים