חלק שני

קבוצה זו של שיחותינו נרכז סביב נושאים אחדים שבחרתי באקראי . הנחתי היא שמבחר מקרי דווקא משקף באורח מאפיין יותר את מכלול המציאות בת ימי בית ראשון , כפי שהיא עולה מספרי הנביאים על עליותיה ומורדותיה .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים