ג. האוטוריטה של משה

אחת הבעיות , העומדת בפתח מכלול השיחות שלנו על תורת משה והאידאה של היהדות , במיוחד מזווית ראייה היסטורית , היא שאלת האוטוריטה של משה ומקור סמכותה . האידאות המודרניות , כידוע , מתיימרות להיות מעוגנות במשנות של פילוסופים , אשר כל אחד מהם בעקבות לימודיו ומחקריו סיגל לו מכוח הגיונותיו תמונת–עולם , השקפת–עולם . השקפת–העולם שלו היא כמובן מאליו הנכונה מכולן והמשקפת את האמת הקוסמית והמדעית האחרונה . הנה כי כן כמספר האסכולות של הפילוסופיה כן מספר השקפות העולם הנכונות , ועוד למעלה מזה . תמונות–עולם רבות כאלה ואחרות , קדמו במחוזות האדם עוד בטרם החלו היוונים לפתח את מקצוע המחקר המכונה פילוסופיה . , Weltanschauung 5 בגרמנית , שהפכה למונח טכני בתרבויות המערב ; למה שניתן לתרגם באנגלית כמעין . Conception of the world השקפות פילוסופיות אלה דינן מטבע הדברים כחסידויות המצויות לכל דבר , על חסידיהן ועל מתנגדיהן בעבר כבהווה . משה גדל והתחנך בחצר פרעה . התנאים שעמדו לרשותו אפשרו לו לרכוש את ההשכלה הרחבה ביותר והמעמיקה ביותר . השכלתו ינקה אפוא מן הניסיון האנושי והחוכמה שהצטברו מכל קצווי הארץ בבירת מצרים המעטיר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים