[34] הכוהנים וכהונתם

משה , על שום בית גידולו ( בית פרעה ) וההשכלה הכללית שהוא מסוגל היה לזכות וזכה בה , היה ודאי מודע לעובדה שהוא משמש לעדת ישראל , והנספחים אליהם בצאתם ממצרים , כמנהיג היחיד והמוחלט . שעה שרצה להסדיר ולהפעיל מערכת חוקים ראשונית , הוא בחר להיעזר באחיו אהרון ושני בניו הבכירים ( נדב ואביהו , ( ובגוף ייצוגי של שבעים זקנים ( ראו : שמות כד , א . ( בהמשך הוא גם מינה לא רק שוטרים , כי אם גם שופטים ( דברים טז , יח . ( משה אמנם חשב על פיזור סמכויות , וגם את הרעיון של הפרדת רשויות הוא אימץ על פי דרכו , כשהוא שועה גם לעצת יתרו חותנו ( ראו : שמות יח , כא–כב . ( הן על דרך זו הוא הסמיך רק את אהרון אחיו ובניו לכהונה , לתפקיד הביצוע והקיום של כלל הריטואל ( כולל טקסי הקרבנות , אשר נושא שיחותינו יקצר מלהכילם ) סביב ה'משא ומתן' של ההמון עם האלוהים . יחד עם זאת הועיד אותם משה גם על השמירה של טוהר החיים והאנשים ( ראו : ויקרא יג , א , ( אך הוא גם כיוון את בני לוי להורות לשבטים את הדרך ( ראו : דברים כד , ח ) הפיזית וגם הרוחנית ( ראו לדוגמה : ויקרא ה , ו ) ביום יומם של בני אנוש ובמועדיהם . משה מסיבה זו – עומס המשי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים