[15] יצר לב האדם (בראשית ח, כא)

התיבה ' יצר' נדירה למדי במקרא כולו , אך פוגשים אותה פעמיים ובהקשר קרוב בפרקים הראשונים של ספר בראשית . פעם אחת בהיגד " וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום " ( שם ו , ה , ( ובשנית " כי יצר לב האדם רע מנעריו " ( שם ח , כא . ( בתרגום אונקלוס , שהוא תרגום לשפה שמית , ארמית , התיבה המקבילה היא ' יצרא' שהיא למעשה לשון חופפת , ואין בה כדי להוסיף או לגרוע לצורך הבנת האופן שבו קדמונינו הבינו לשון זו . ברם המתרגמים ליוונית ( תרגום השבעים , ( שפעלו בגבולות המאה השלישית לפסה " נ , תרגמו את המילה יצר בלשון הקרובה ביוונית דווקא ל'מחשבה' ( דיאנויה , . ( / dianoia בדומה לכך תרגמו מאוחר יותר גם את התיבה ' , 'יצר בגרסה הרשמית הלטינית של התנ " ך , ללשון סמוכה אף היא אל ' . cogitatio : 'מחשבה מכל מקום דומה ששני התרגומים אינם נוטים בכוונה תחילה להסתבך בתרגום–פירוש פסיכולוגיסטי כזה או אחר לתיבה המקורית . 'יצר' 103 התיבה טרנסצנדנטלי מקורה בלטינית , אשר ככתבה חכמי כנסת הגדולה טרם הכירו . הם חשבו ודאי במונחים של מושכל ראשון , של מה שמעבר ליכולת האדם אפילו להמחיש לעצמו ולו בעזרת כל כוח דמיונו , כמו כל חפץ אחר שבגבו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים