[יב] תרגומים ושברם

' תרגום השבעים' הוא תרגום המקרא לשפה היוונית . תרגום זה ליוונית נעשה קרוב לוודאי במאה השלישית לפסה " נ . איגרת אריסטיאס , מן החיבורים של הספרים החיצונים , מספרת על מעשה התרגום ורקעו . התרגום ליוונית ביקש להצמיח ברכה . העולם התרבותי היווני עשוי היה מעתה להכיר מקרוב את התכנים של המקרא . ייעודו של התרגום היה לשרת את הפזורה היהודית ברחבי הארץ הנושבת , אשר הלשון היוונית נעשתה שגורה בפיה יותר מן העברית שפת אימם ( ולא חסרות לנו דוגמות לכגון אלה גם בדורותינו . ( אולם הקריאה בתרגום אינה דומה לקריאה במקור מתוך ידיעה והבנה עמוקה של הלשון העברית ושל רוח התורה שבבית . הדבר הזדקר במיוחד בוויכוחים , שזכרם הגיע אלינו , בין האליליים מעמדת הכוח הפוליטי שלהם ומיעוט ההבנה בתורת משה כהלכתה ובין הדבקים באידאה של היהדות . בדורות של התנאים , לדוגמה , מוצאים את החכם האלילי ואחר כך את הנוצרי מנגחים את החכם היהודי בעודם נסמכים כביכול על הכתוב המקראי בדרך כלל בתרגומו . אלה הנוכרים כפו על ישראל לעתים תכופות ויכוחים לאמור , הכיצד ? ביום ברוא אלוהים אדם " בדמות אלהים עשה אותו " ( בראשית ה , א , ( ואילו אתם היהודים ט...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים