[9] האדם היה כאחד ממנו (בראשית ג, כב)

חכמי כנסת הגדולה , שקיבצו את המקרא וגם ערכו אותו , נראה שלא הוטרדו מן הניסוח של המשפט הזה ואשר עלול להשתמע ממנו , ובמיוחד מחלקו הראשון . הרי במילואו הוא אומר " ויאמר ה' אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע . " משתמע מכאן שהאדם בשלב זה היה לכאורה ברמה אחת עם הבורא , לפחות בתחום של דעת טוב ורע . המתרגמים , שהם בהכרח גם פרשנים , מתרגמים רובם ככולם מאז תרגום ' השבעים' ( של המקרא ליוונית ) את הלשון ' , 'ממנו כאילו אלוהים השמיע את דעתו באוזני נוכחים כלשהם . ברם 83 בספטואגינטה ( תרגום השבעים ) מתורגמת התיבה ' ממנו' n–ב m c אשר כפשוטה משמעותה היא : " מאיתנו , מעימנו . " כך גם בתרגום הלטיני = ) הוולגטה ) בלשון רבים : , ex nobis וכך בשפות החדשות יותר , צרפתית : ; de nous אנגלית : ; of us בתרגום מרטין לותר בגרמנית : , wie unsereiner כאחד מאיתנו . אכן רש " י הבחין בבעיה שיכולה לעלות מן הלשון ' , 'ממנו ופירש : " היה כאחד ממנו : הרי הוא [ אדם ] יחיד בתחתונים כמו שאני [ אלוהים ] יחיד בעליונים . " מכל מקום רש " י ( חי בשנים ( 1105–1040 נזקק משום מה ל'תחתונים' ו'עליונים' שהן לעצמן יותר לשונות מכבשו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים