[22] מלכי–צדק... כהן לאל עליון (בראשית יד, יח)

ככל שמתגלות עוד עדויות בעלות אופי היסטורי מן התקופה המקבילה לימיו של אברהם , גם זו שלפניה ואף זו שאחריה , מתבהר יותר ויותר , כי עדים אנו לכך שימיהם התנהלו במעגלי חיים מפותחים , בלשוננו , מבחינה תרבותית , חומרית ורוחנית כאחת . אכן יותר ויותר נוכחים לדעת , כי בני הדורות ההם היו סקרנים כמונו ורצו לדעת יותר על העולם שלהם , כמו גם על העולם הסובב אותם . עצם המענה שהשיבו לעצמם על דרך מציאותם של אלים מעיד בהם , כי הם שאלו שאלות על כוחות הטבע , מקורותיהם והיקפיהם , מניין וכיצד . הדברים גם מלמדים על כיווני החשיבה המורכבים שהם פיתחו . שאלות ותשובות אלה מלמדות כי חלף כבר מזמן שלב השאלות הקיומיות הראשוניות של מחסה , כסות ומזון . תשובות בני דורות אלה בזמנן , אשר לא תמיד עולות בקנה אחד עם שלנו , בני המאה העשרים ואחת , אינן ממעטות מערכן להבנת עולמו ותרבותו של האדם . מן הראוי הוא גם להיות ערים לכך , כי אף התשובות המקובלות בדורותינו תיראנה , קרוב לוודאי , באור יחסי דומה לשלהם בעיני הדורות העתידיים לבוא . לומדים אנו שמלכי–צדק היה בראש ובראשונה מלך העיר שלם ( ירושלים העתידה , ( ויחד עם זאת גם כוהן לאל עלי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים