[14] חנוך

ברשימת הדורות למן אדם הראשון ואילך מופיע בתורו , בדור השביעי , חנוך בן ירד ( בראשית ה , כב–כה . ( להבדיל מן האחרים , בשרשרת הדורות עד נוח , מפרט הכתוב על חנוך יותר מאשר על אחרים . היתר הוא , שחנוך התהלך עם האלוהים ( ויתהלך חנוך את האלהים , שם ה , כב , ( ומיד באה התוספת : " ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו , כי לקח אתו אלהים . " חנוך – מסופר לנו – נלקח לא מת . בספרות ישראל שנוצרה בהשראת תורת משה ( חמשת חומשי התורה ) ידעו לספר כי לאחר שובו אף העלה על ספר ( שנשתמר ( דברים שראה ושמע שם . הנה כי כן בספר חנוך קוראים אנו על אשר זומן לו לראות בשמים ועל אשר שמע שם מפי מלאכים . מכל מקום במקרא אין זכר לספר זה ולסיפוריו . לכאורה יכול הדבר לעורר פליאה . הן הספר ' חנוך' נכתב בדורות של טרם חתימת התנ " ך . גם ברור שאמנם נכתב מילים . " 99 התרגום הארמי המקובל והמוסמך של התורה , וספר בראשית בכלל זה , מיוחס לאונקלוס ( הגרסה העברית של השם הרומאי Aquila אקווילה = נשר . ( קרוב לוודאי שמדובר בגר מן הדור שלאחר חורבן הבית השני . מכל מקום שעה שהוא בא לתרגם " ואיננו כי לקח אתו אלהים , " הוא למעשה מפרש–מבאר את הכתוב ל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים