[26] על דין יתום ואלמנה

דין יתום ואלמנה הוא מושג–על בתורת משה . ייאמר מיד כי תורת משה מדברת בשפתה , ולא במונחים מעמדיים ופוליטיים השגורים בפי בני העת החדשה , ובפינו בכלל זה . דרך הדיון של תורת משה בנושאי חברה , כלכלה והקרובים להם גם יוצאת מלכתחילה מדפוסי חשיבה שונים ואחרים לעומת אלה שמאופנות ימינו . חזקה שגם הדורות של ימי משה היו מודעים למכלול הבעיות המעסיקות את האדם ואת חברת האדם מאז ומתמיד , ובעיית העושר והעוני לא האחרונה שבהם . תורת משה פיתחה דרך משלה לומר את דברה בנושאים הרגישים הללו . לענייננו די לעצור ברגע נתון כלשהו של הזמן , כל זמן לפני משה ואחריו , ולבחון את המשא ומתן הבין אנושי בפועל בסוגיה טעונה זו ובדומות לה . ללא כל מאמץ , ודומה שכבר ממבט ראשון , נגלה הבדלים מהותיים בין דרי החלד על פי כל קנה מידה משווה נתון , אם בתחום הרוחני ואם בתחום הפיסי , ואמנם ההבדלים מצביעים לא רק על מיני השוני החיצוניים והטכניים . המשך ההתבוננות מבהירה , כי השוני הזה שמלכתחילה הוא בסיס לניגודים אין ספור , הוא גם נקודת מוצא למניעים שונים , לאפשרויות , אינטרסים , נטיות , טעמים , העדפות וכיוצא באלה . שכן מול צעירים ניצבים בכל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים