[18] שם, חם ויפת (בראשית ו, י)

הפרקים הפותחים את ספר בראשית עניינם עולם ומלואו , והם מספרים בדרכם שלהם על פרשיות מבריאת העולם ברוח האידאה של היהדות . תורת משה ביכרה לפתוח את הכתוב במסגרת הכללית , הכלל אנושית , אשר לה היא נועדה מלכתחילה ואשר מתוכה ואל תוכה זומן אברהם העברי , שהיה הראשון להתוודע אל אחדות הבריאה , העולם והאדם . הפרקים שלפני הופעת אברהם בכתוב עוסקים בתיאור המציאות הכללית שקדמה לו , ואשר אל תוכה הוא נולד . הכתוב מדגיש במיוחד את ההתחלה החדשה של קורות בני האדם על כדור הארץ , זו המתחילה עם נוח . לומדים אנו אפוא כי נוח , ולא אדם , הוא אבי בני האנוש באשר הם ; ושלושת בניו הם אבות כלל בני האדם , יהיה מקום מגוריהם על פני כדור הארץ באשר יהיה . הצגת דברים זו שלפנינו , בפרקי הפתיחה של ספר בראשית , היא ייחודית ואחת מן העיקרים הגדולים של האידאה של היהדות . הכתוב רואה בעולם כולו , על כל חטיבות בני האדם והיבשות שאפילו טרם נודעו אז , יחידה קיומית אחת . הרעיון הזה של תיאור כל בני האדם המהלכים עלי הארץ כאחים , בני אב אחד ואם אחת , כפי שהובא הדבר בכתובים הוא יסודי , עקרוני , ניתן לומר ארכימדי . הוא משמש מעין נקודת משען להס...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים