[19] מגדל בבל

סיפור מגדל בבל מובא בספר בראשית כמעשה שהיה , והתרחש במקום מסוים ומוכר , בבל . עיקר המעשה מדבר בבני אדם שפיתחו טכנולוגיה ייחודית של הפיכת לבנים רכות יחסית ללבנים קשות ביותר . לאנשים התברר כי לבנים אלה מאפשרות להם בנייה שטרם נודעה להם כמותה גם לגובה . אולם במקום לנצל את הידע שהשיגו לבניית מגורי אדם יציבים יותר , גדולים ונוחים , גשרים בטוחים וכיוצא באלה , כיוונו הללו את מאמציהם אל מחשבה שונה . הם נשאו את עיניהם למרומים ועלה על דעתם לבנות מגדל שראשו יגיע לשמים , משמע לקנות דריסת רגל שם . כדרך הדברים המסופרים בספר בראשית לתומם , גם סיפור מגדל בבל עמוס משמעויות של עיון , הגות ומסרים . ניתן אפוא את הדעת על אחדים מהם . הרי עצם הבנייה לגובה אין בה כל רע . אולם אנשים אלה החלו לבנות את המגדל בכוונה תחילה להגיע אל השמים כדי לעשות להם שם ") ונעשה לנו שם ;" בראשית יא , ד ) . 'עליונים'ב הלשון ' שם' מתארת את המטרה של האנשים הללו , והיא להפוך לבעלי מעמד בשמים . התיבה ' שמים' כאן , כמו בלשון האלילית המצויה , מתארת את מקום מושבם ובסיס השליטה של האלילים למיניהם . יוצא אפוא שמהלך זה של אנשי בבל היה מעשה של...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים