היהדות - מאין ולאן?

עמוד:7

לבוא לידי ביטוי רק בחיבורו עם עוד אנשים . שכן אין די במחשבת היחיד , כל עוד זו אינה באה לביטוי מעשי בפעולה עם בני אדם נוספים . הרי טובים השניים מן האחד , בביקורת אישית ומעשית של פעולתם המשותפת , מאשר בחסרונו של הזולת , שכמעט מונע מן האחד לבוא לבדו לידי ביטוי שלם . מחשבותיו הנשארות עם עצמו בלבד , יכולות לבוא מן הכוח אל הפועל , רק בזיקת פעולתו עם נוספים , אחרים . באופן זה מיטיב האדם בכלל וייטיב הקורא לעקוב אחר 'הטוב . 'והרע גולן מדגיש מדעת תורת משה את אחריותו של האדם על מעשיו והשלכותיהם : " האידיאה של היהדות רואה באדם את הנושא היחידי והבלבדי באחריות על מעשיו , כמו גם על מחדליו . תורת משה ככתבה וכלשונה היא בהישג ידו של כל אדם . ומלכתחילה נכתבה התורה כלשון מובנת לכל בני האדם . יכולתו השכלית של האדם – מעצם היותו מה שהוא , אם אך ייתן על כך את דעתו – מספיקה בהחלט כדי להבין את המסרים של התורה . אלה המסרים אשר בראש ובראשונה מצווים על האדם את ה'עשה' וה'לא . 'תעשה אין אדם יכול להסתתר בתירוץ שאביו לא לימדו " ( עמ' . ( 106 בהשלכות האמונה על מעשיו של אדם מבחין גולן בין האמונה לשמה , שאין לה ' , 'מדד ובין כלל מעשיו של האדם , הניתנים בהחלט למדידה . אולם לפני אלה הוא בוחר ב'הארת : 'אזהרה ... " תורת משה היא בראש ובראשונה התורה של מעשי האדם והיא מדריכה אותו בעשייתו וגם בשיפוטו . האדם על דרך זו מגלה ומסוגל להיערך לעשיית המעשים המעניקים את מלוא המשקל החיובי , את מלוא המשמעות ואת הטעם של חייו , חיי האדם שבו " ( עמ' . ( 129 ואחרי שאדם נותן ומקבל משמעות לחייו דרך מעשיו , מציין גולן , כי עצם עבודת האדם שבו קודמת לכלל מעשיו האחרים . העבודה היא שמפענחת לאדם את סודו , את מצפונו , שלו : כאותו ביטוי עממי , שאנו נוהגים לומר מדי פעם על אדם פלוני : " אין לו , או יש לו , אלוהים . " החיבור ' היהדות , מאין ולאן' מתגלה כמסמך של רצף הדורות ; מיתר מתוח בתיבת התהודה של תורת משה , שאינו פוקע . זו התהודה השואבת מאברהם העברי ועד אלינו , נישא קולה , ואל הדורות הבאים אחרינו . יתרה מכך , רצף הזמן עשוי רק להשביח את צלילו – ובלבד שנמשיך להאזין לו . ' היהדות , מאין ולאן' נכתב במבט-על של הצופה אל היהודי והאדם , שאחד הם בביתם ובצאתם ממנו – בכל אשר ילכו .

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר