היהדות - מאין ולאן?

עמוד:6

רק ' תנאי' אחד מעמיד דוד גולן לפניך הקורא : את סקרנותך שלך לעיין בתורת משה , כתורת האדם האוניברסאלית , ולהבין מכאן את היהדות ( ( 'יודאיסמוס'ה אל נוכח ההלינזם ההליניסמוס' ) - ( ' כפי שהוא מנמק בהיסטוריוסופיה , חובקת את העולם והקורות . כל זאת , כשהיא כתובה בלשון תמציתית , בבחינת המעט ( הקצר פעמים מדי ) המחזיק את המרובה ; ולא - על דרך " תפסת , מרובה לא תפסת . " כיוון שכך , אבקש להעיר במילים ספורות על הקריאה ועל חוויית הקריאה שבו . ' היהדות , מאין ולאן' יכול לשמש כספר מסע עצמי , ברוח תורת משה שהיא תורת האדם באשר הוא ; קריאה תוך טיפוס במדרגות ההבנה . תחנות מכוננות לה מספר ' בראשית' בחלקו הראשון ומספרי הנביאים בחלקו השני . זו היא אותה ההבנה שתורת משה ממחישה את האידיאה של היהדות , כסיפור לתומו . לעתים בלשון אנושית-גשמית , הבאה להמשיל את סיפור המעשה , ודווקא ממנו יש לתפוס את המרחב של המופשט . זו היא אותה חוכמה גדולה לדבר אל העם בלשון ארצית המובנת לו , אך מובדלת מן הלשון האלילית , ההלנית , במובנה הרחב ביותר , המייחסת כוחות אלוהיים לבני אדם , המורמים לדרגת אלילים או בני אלים . הכוח האלוהי , באידיאה של היהדות , שמור לאלוהי בלבד , והוא זה המעניק משלו את התעצומות לאדם או לעם , לחולל שינוי בכיוון הרצוי , זה שמבטיח לאדם קיום ושרידות . חוויית הקריאה הפגישה אותי , הקורא הסקרן , בתובנותיו הנצברות של החיבור , מתעמת עם מפגשי בטוב וברע שבחיי ובהפקת לקחי . זו היא חוויה ייחודית בלעדית , אך מזומנת – לטעמי – לכל קורא , עם עולמו שלו : חיבור יוצא דופן בקריאות קצובות ובהפסקות שביניהן , להבנה ולמחשבה על מהותו של האדם ומיהותו , כדברי דוד גולן , בין אופיו ויכולותיו בכלל ובין אפיונו הפרטי והעולם שהוא מתמודד עמו ; ובראש ובראשונה עמידה מובחנת של ההכרה ביכולותיו ובגבולותיו שלו . תורת משה מעודדת את האדם לתהות על מהות האדם ואיכויותיו בכוח ובפועל – המעידות עליו , על יצריו , מעשיו ובחירותיו . ומתוך אלה עולה תרומה ייחודית להתבוננות האישית , מה ברצונו ומה ביכולתו להשיג . מהו ייעודו כאדם כשלעצמו , ומה היא מידת הממש בזיקתו לחברה שהוא חי ופועל בה . מעין הצבת מראה בין האדם שנברא בצלם , ובין בירורו מהו אותו . 'בצלם' הקריאה ב'יהדות , מאין , 'ולאן יכולה להיות אישית , בחברותא או בקבוצות למידה . אף שמדובר בו על תובנות האדם היחיד , הרי שמימושו המיטבי יכול

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר