[ו] אנשי כנסת הגדולה עורכים

הברייתא הנזכרת לעיל מספרת לתומה יותר מזה . לענייננו כאן נסתפק באבחנות ראשוניות בלבד . מתברר אפוא שאנשי כנסת הגדולה ראו בעין יפה את השיטה של עבודה בצוותים בדרך לעיצוב חומרים שילמדו על האידאה של היהדות . ברוח זו אנשי כנסת הגדולה הודו וייחסו לעצמם את העריכה גם של ספרי נביאים וכתובים . חזקה כי בחנו באותה מידה גם את הספרים האחרים שהם בחרו להכיל בתנ " ך . המסורת גם מודיעה לנו כי דרך עבודה זו בעניינים אידאיים , בצוותים , כבר הייתה מקובלת בימי בית ראשון . הרי כך נאמר על המלך חזקיה וסיעתו ( ראו הברייתא לעיל , ( שוודאי ערכו ישיבות עבודה לא מעטות , והמלך , אשר מלך בשנים 703–727 לפסה " נ , ישב בראשן . לא מן הנמנע הוא שהנביא ישעיהו נטל חלק פעיל באותן ישיבות עבודה ( השוו מלכים ב כ , ד–ח . ( יוצא שהצוות בראשות חזקיהו המלך ערך את החיבורים המיוחסים לו , וביניהם גם את ספר ישעיהו , ספר נבואה לכל הדעות , וגם את חיבורי ההגות כמו משלי וקוהלת . חזקה כי הם אף בדקו ובחנו דברי פיוט כפשוטם כמו שיר השירים . הדעת נותנת שלעת הקריאה לבחינה ולהערכה , ולאחר מכן לצורכי עריכה כללית , נבדקו הכתובים לא רק מבחינה תכנית , כ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים