היהדות - מאין ולאן?

שיחות על האידאה של היהדות , יודאיסמוס של האדם עלי ארץ דוד גולן הוצאת ראובן מס ירושלים היהדות – מאין ולאן ? דוד גולן WHEREFROM WHERETO JUDAISM David Golan מסת”ב : ISBN 978-965-09-0305-6 © כל הזכויות שמורות , תשע " א הוצאת ראובן מס בע " מ ת " ד , 990 ירושלים 91009 טל' 02-6277863 פקס 02-6277864 www . rubin-mass . com www . massa . co . il rmass @ barak . net . il P . O . B . 990 , Jerusalem 91009 , Israel Rubin Mass Ltd ., Publishers & Booksellers © All rights reserved , 2011  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים