[24] שפת הנביאים

א . " שש כנפים לאחד " ( ישעיהו ו , א ) ישעיהו הנביא מודיע לנו , בפרק , 'ו כי את הנבואה הזאת הוא השמיע בשנת מות המלך עוזיהו , המתוארכת לשנת 733 לפסה " נ . אולם מעבר לתוכנו של הפרק וזמנו , עניין לנו כאן בשפה שנקט הנביא לתאר את הנסיבות שהביאו אותו אל הנכונות לפעול כנביא . השפה הרוחנית שרווחה בירושלים בימים ההם קראה לנביא : " ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו , ואמר הנני שלחני " ( שם ו , ח . ( יחד עם זאת בחר ישעיהו לתאר מעמד זה בלשון , ניתן לומר , אלילית מובהקת , משמע רחוקה מאוד מן התפיסה הטרנסצנדנטלית , של האלוהים המופשט , של תורת משה . האלוהים מתואר בפרק ו' כדמות ( בהכרח מוגבלת במידותיה ומקומה ) של אדון ה " יושב על כסא רם ונישא . " ולא די בזה , הנה שרפים רוחשים סביבו ודרוכים למוצא פיו כדי למלא את רצונותיו . ישעיהו תיאר כאן למעשה מלך ארצי , בשר ודם , אשר מוקף משרתים לעשות בכל רגע נתון את מצוות אדונם , האלוהים . אם כן אחד מגדולי הנביאים , במחצית השנייה של המאה השמינית לפסה " נ ברצותו לתאר דבר שנעלה מחיי היום יום , בחר בדימויים מן הלשון האלילית . לפחות שני מעגלים של שאלות מתעוררי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים