[יג] נקודת תצפית

השאיפה הטבעית לשרוד פיזית פועלת אף היא את פעולתה בחברה היהודית . הרעיון של שיבה לציון בפועל קרם אף הוא עור וגידים לנוכח תחושת הצורך להבטיח את השרידות הפיזית . הכרה זו פעלה בדרכה למען החזרה והיאחזות ממש של ישראל בארצו , ולימים אף לכינון מדינת ישראל . ברם השאיפה לשרוד רוחנית דומה שפיגרה אחריה . כינון המדינה הותיר אפוא את האידאה של היהדות מאחור . תחלואי הרוח , שהיו מנת חלקו של ישראל בגלויות , קנו לעצמם ישיבה גם בארץ . במקום להיעלם בהדרגה מנופי רוחו של ישראל בארצו , עוד מוסיפים הללו להכות בה שורש . מיני המשמרים של סרכי העודף של הגלות מן הקצה האחד ומיני המחדשים , כביכול , שבקצה האחר ממלאים את חללו של העולם היהודי בקולניותם היתרה כמי שאין בלתם . אלה ואלה מעצם טבעם הקיצוני – תופעה כשלעצמה זרה לאידאה של היהדות – נוהגים ברחוב היהודי בשתלטנות , לא נרתעים מלזרוע איבה ומלטפח עוינות למסרבים להם , ותובעים בקנאות של משומדים להמיר את האידאה של היהדות מבית מדרשו של משה ב'חידושיהם' שהעלו בחוגיהם ובכתותיהם בלחץ הסביבה הנוכרית וחיקויה . מבחינה זו עם ישראל על אדמתו עדיין דורך במקום . הקרעים , שנתגלעו במערכ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים