תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה - כרך א : מסורת והשכלה 1600 - 1780

תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה - כרך א : מסורת והשכלה 1600 - 1780

מחבר: מרדכי ברויאר ומיכאל גרץ
שנת ההוצאה: תשס"א
מילות מפתח: קהילה יהודית בתפוצות; מסעי הצלב; תקופת ההשכלה; יהודי מרכז אירופה; קהילה יהודית; קהילה-יהודית; ארגון קהילה יהודית; אירגון קהילה יהודית; קהלה; מסעות הצלב; השכלה; תקופות
במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה ועד השואה, נחקר המארג השלם של עבר מרתק זה. הסדרה עוסקת במגוון רחב של נושאים: חיי דת ותרבות, דמוגרפיה, פוליטיקה, חוק ומעמד חברתי-כלכלי, יחסים בין יהודים ללא יהודים ומקומם של היהודים בהקשר הרחב של ההיסטוריה האירופית. בכל כרך מאמר ביבליוגרפי המפנה את הקוראים אל הספרות המשנית החשובה ביותר, לוח כרונולוגי הכולל את הנושאים שנדונו וסדרה של מפות ואיורים.
עד שלהי ימי הביניים נעשתה מרכז אירופה (אשכנז) מרכז חשוב ורב השפעה עבור הפזורה היהודית בזכות שילוב של ארגון קהילתי יחיד במינו, מסורת ומנהגים מיוחדים, ומורשה הרואית של מוות על קידוש השם. הפרולוג בכרך הראשון מספק רקע חיוני על יסודות אלה בימי הביניים.
כרך זה, מסורת והשכלה, 0061-0871, מתמקד בעולם היהודי במרכז אירופה מראשית המאה השבע-עשרה, תחילת התקופה המודרנית, עד 0871, זמן תחילתו של מאבק ממושך לאמנציפציה של היהודים. תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה, המקיף את המחקר העדכני ביותר בנושא, הוא הישג בעל ערך עבור היסטוריונים ומחנכים, ומקור הכרחי לכל קורא השואף להבין את המורשה המיוחדת במינה של העם היהודי במרכז אירופה.
הסדרה היא פרויקט של מכון ליאו בק, שנוסד ב-5591 בירושלים, לונדון וניו-יורק, לשם קידום חקר היהודית בארצות דוברות גרמנית. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13