כבוד אדם וחוה : פמיניזם ישראלי, משפטי וחברתי

כבוד אדם וחוה : פמיניזם ישראלי, משפטי וחברתי

מחבר: אורית קמיר
שנת ההוצאה: תשס"ז,2007
מילות מפתח: מעמד האישה; שוויון; זכויות הפרט; פמיניזם; מגדר; שוויון בין המינים; שיוויון בין המינים; מעמד האשה; מעמד הנשים; שיויון בין המינים; זכויות נשים; שיוויון; זכויות האדם; זכויות האזרח; Human Rights; פמיניסם; שחרור האישה; התנועה לשחרור האישה; פמניזם; פמניסם; שחרור האשה; שחרור הנשים; מיגדר; ג'נדר; ז'אנדר; ז'אנר
ספר זה מציע פמניזם ישראלי השייך לכאן ועכשיו: הפמניזם הישראלי של כבוד האדם, או: פמניזם כבוד אדם וחוה. זהו פמניזם כבוד אדם וחוה. זהו פמניזם המתפתח בישראל, במשפט ובחברה, בדיאלוג קרוב עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ורטוריקת כבוד האדם. בספר זה, הפמניזם הישראלי של כבוד האדם זוכה לתיאור יסודי ומקיף ולתאורטיזציה (תוך קישור לפמניזם האנגלו-אמריקאי והבחנה ממנו).
ספר זה נשען על שאלה של כבוד: ישראליות וכבוד האדם (הוצאת כרמל, 2004) ומיישם את תפיסת כבוד האדם המפותחת בו על שאלות מגדריות וחשיבה פמיניסטית. הספר מציג ומלבן את יסודותיה התאורטיים של הבחירה בכבוד האדם כבסיס ערכי לתפיסה פמיניסטית ייחודית ואת התאמתה של זו לחברה הישראלית. הוא מדגים כיצד פמיניזם כבוד האדם פועל במציאות המשפטית והחברתית בישראל, וכיצד ניתן לפתחו ולקדמו בתאוריה ובמעשה. רצח נשים משיקולי כבוד, אונס, הטרדה מינית,  הטרדה מאיימת, פורנוגרפיה ובחירה בשם משפחה - כולם מנותחים דרך פריזמת הפמיניזם הישראלי של כבוד האדם. הספר תורם לבנייתו של פמניזם ישראלי המושתת על ערך כבוד האדם, שישראליות וישראלים רבים יכולים לבחון, לשקול ולאמץ כדי להעלות את ערך חייהם. אל הספר
נושא/נושאים: , משפט, מגדר
תוכן הספר:
כרמל

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  11  13