"ראש החץ" ו"היד החמה"

"ראש החץ" ו"היד החמה"

מחבר: רפי דודזון, תרצה לוין, יצחק קורן, אברהים אלבדור, יעל גושן וליאור סולומוביץ'
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2012
מילות מפתח: חינוך טכנולוגי; שיטות הוראה; ספרים דיגיטאליים; בתי ספר מקצועיים; בתי-ספר מקצועיים; חינוך למדע (טכנולוגי); חינוך מדעי - טכנולוגי; טכנולוגיה - הוראה; שיטת הוראה
מטרת הספר היא לאפשר לקוראים ללמוד על שילוב התקשוב בחינוך בכלל, ובהכשרת סטודנטים להוראה במכללה
בפרט.
מחברי הספר, אנשי חינוך מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי וחברי מיח"ם )מרכז יוזמות חינוכיות מתוקשבות במכללה(, בחרו להתמקד בתיאור נרטיבי על בסיס התנסויותיהם האישיות בתחום ולשתף את הקורא במקורות ההשראה לגיבוש התפיסות והרעיונות התאורטיים שבבסיס עשייה זו.
באמצעותהספר הם מבקשים לחשוף את הסיפור של מיח"ם כמרכז למידה ועשייה ייחודי שנבט וצמח במכללה.
המבוא מתאר את תהליך העבודה של כתיבת הספר ודן במשמעותו מנקודת המבט האישית והחווייתית של מחבריו.
בפרק הראשון מתוארים בקצרה ההיסטוריה, המבנה, הפעילויות והיעדים של מיח"ם.
הפרקים הבאים מתעדים את הקולות ואת הסיפורים האישיים של הכותבים בהתמודדותם עם שילוב התקשוב בעבודתם הפדגוגית.
אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13