כי תכל'ס, יש דברים שכמה שלא ננסה אפשר להבין רק בלב