פרויקט "ניידע" - התפנית

בסוף שנת הלימודים תשס"ג , ( 2003 ) בימי ההיערכות של צוות מיח"ם , התחלנו לבדוק כיצד ניתן לצאת ולהשתלב כמרכז למידה והפצה מחוץ למכללה . אז עלתה היוזמה של רפי להפעלת פרויקט " ניידע , " שמשמעותו ניוד הידע דרך מחשבים ניידים בבתי ספר במגזר הבדואי . הפרויקט נועד לשלב תקשוב בלמידה והוראה בבתי הספר במגזר הבדואי תוך שימוש במחשבים ניידים לשם צמצום הפערים הדיגיטליים . ההנחה הייתה שהפער בין ילד שהחל להשתמש במחשב בגיל שש לבין ילד שפוגש מחשב רק בגיל , 15 לא ייסגר ללא התערבות , ושהנגישות להשכלה גבוהה של הילד שנשאר מאחור - תפחת . ביוזמה זו ראיתי פריצת דרך להטמעת התקשוב בבתי הספר בשיטות ובדרכים שונות ממה שנעשו עד אז , וזה מה שרציתי . העבודה בפרויקט התנהלה כעבודת צוות שחושב ומתכנן יחדיו , בשונה מעבודתי כמדריך יחיד עד כה . הדגש היה על ראיית המורכבות של הסביבה והתרבות החינוכית של התלמיד כבסיס להפעלת שינויים , ובהם הטמעת סביבות התקשוב בבתי ספר ובקהילות הורים . פרויקט " ניידע" מדגיש את הקשר שבין הטמעת התקשוב בבתי הספר לבין החדרת שינויים ארגוניים ופדגוגיים . מטרת הפרויקט היא להביא לשינויים בסביבת ההוראה של המו...  אל הספר
מכון מופ"ת