ניסיון אישי - מורה בבית הספר פותח את דלת כיתתו

את עבודתי כמורה , חבר קיבוץ , התחלתי כאמור דווקא בחטיבת הביניים והחטיבה העליונה . אך אחרי ארבע שנות עבודה פנו אליי חברים מן הקיבוץ ללמד שנה בכיתות יסוד בתקופה שבית הספר היה בית ספר קיבוצי קטן שמוקם פיזית במרכז הקיבוץ . כמי שלימד בבית ספר קיבוצי אימצתי את גישתו ותפיסתו הפדגוגית של דיואי , ( 1960 ; 1946 ) שדוגלת בלמידה והוראה המחוברות למציאות החיים שמחוץ לכותלי הכיתה ; חיבור לעולם הטבע , לדמויות , למקומות ולאתרים . גישה זו מצאה ביטוי בתפיסת הלמידה כלמידה בין-תחומית סביב נושא מרכז . הטיול היה מאבני היסוד במערכת השבועית , ובכל שבוע התקיים טיול . אף על פי שעברו שלושים שנה מאז אני רוצה לספר על שלושה טיולים : הטיול הראשון - שמענו שמעמידים בחצר הקיבוץ קרוון שישמש כחנות . באותו יום עקבנו מן הבוקר ועד הצהריים אחר מהלך התקנת הקרוון במקומו . עקבנו אחר מסעה של המשאית הענקית , אחר עבודתו של המנוף הגבוה שהרים והוריד את הקרוון מן המשאית למקומו , ואחרי השמחה בחצר הקיבוץ . ואז , פתחנו חנות בכיתה שתרגלנו בה חשבון ומיומנויות חיים . תמחרנו את כל מה שאפשר היה למכור או לקנות בבית הילדים , סידרנו באחת מפינות ...  אל הספר
מכון מופ"ת