"ראש החץ" ו"היד החמה": דרך העבודה במיח"ם

עמוד:10

למידה מרחוק עלולה לחזק את הניכור והריחוק בין אנשים וליצור חסכים במגע אנושי . מורה עלול לאבד את המגע הישיר עם תלמידיו . שילוב התקשוב בלמידה מלווה בתופעה הולכת ומתרחבת של למידה לא משמעותית מסוג "העתק-הדבק" . ( copy-paste ) הנגישות לכמויות המידע ולסתירות מבלבלת את האדם המשווע לוודאות , למוסכמות , לעוגנים , לנורמטיביות ולהצבת גבולות בעולם כאוטי . עולה הצורך המתמיד להתעדכן בלומדות , בתכנות ובממשקים חדשים ולהסתגל לשינויים מהירים . העיסוק הרב בטכניקה עלול לבוא על חשבון העיסוק במהות . החיים הממוקדים בעולם וירטואלי עלולים לבוא על חשבון המגע עם העולם הפיזי , כמו למשל בילוי משפחתי בחיק הטבע . יש אכזבה מן הציפייה שהמחשב ישנה את איכות ההוראה . מנגד עולות טענות שונות המצדדות בשילוב התקשוב וחושפות את יתרונותיו , כמו למשל : תרומה לגיוון ולשינוי דרכי הלמידה וההוראה . שילוב התקשוב עשוי להרחיב את השימוש בהמחשה , בעיבוד , בארגון ובייצוג של מידע . הוא עשוי להרחיב את משמעות הנלמד , לקדם עניין וסקרנות , ולסייע לשילוב חשיבה מסדר גבוה בלמידה . ( Jonassen , 2000 ) אילוץ מערכות החינוך וההשכלה להסתגל לעולם המחר התובעני והתחרותי ( סלומון , ( 2000 ולשנות פרדיגמות פדגוגיות . מתן אפשרות לשחרר את הלומד מתלות במקום ובזמן . ( Wiley , 2006 ) פתיחות למקורות מידע חינמיים . יצירת אפשרות להגיע בקלות ובמהירות למידע רלוונטי , רחב ומעודכן ( סלומון , . ( 2000 בהתאם לכך , כל כתבי העת הנחשבים הופכים בהדרגה לכתבי עת אלקטרוניים . פיתוח מיומנויות של למידה עצמאית ופעילה . ( Pea , 2000 ) אפשור למידה רב-תרבותית וזימון להכרת האחר ולצירת אמפתיה כלפיו . התקשוב מאפשר להתחבר למומחים ולשותפים לתחומי עניין ומטרה כדי . 1 כך טוען פרופ' גבי סלומון , חתן פרס ישראל לחינוך , בכתבה שפורסמה בעיתון הארץ , 8 / 1 / 2010-ב שם הוא מדגיש את הממצאים בדבר השוליות של המחשב כגורם בהערכת תלמידים את איכות ההוראה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר