על התהליך

לסיכום כתיבת הפרקים התבקשו המחברים להביע בקצרה את התחושות ואת התובנות שלהם בנוגע לתהליך הכתיבה . רפי דודזון כתב : תהליך כתיבת הספר מייצג ומדגים את תפיסת המחברים בנוגע להוראה וללמידה . בתהליך יש מצד אחד פן אישי , עצמי מאוד , של הלמידה והיצירה , ומצד שני , פן קבוצתי המחייב התפשרות - קבלה של ביקורת שהרווח בצדה רב , בהיותה סינרגיה של רעיונות ומחשבות . איציק קורן כתב : . 1 עבודת צוות . . 2 עבודה מגוונת של למידה וכתיבה אישית ומשותפת . כל משתתף הביא מן הניסיון והתובנות שלו . כל זה הביא את הצוות לחשיבה מסדר גבוה . . 3 הדרישה המרכזית בעת הכתיבה , שהספר יהיה מעניין לקורא , אילצה את הכותבים לשקול אם להסתגל לעולם התובעני והתחרותי . . 4 ההחלטה ללוות את הפרק בסיפור ובסיפור החיים האישי הפכה את הכתיבה מצד אחד לאישית מאוד ואותנטית , ומצד שני חייבה אותנו לפי החלטתנו גם לכתיבה אקדמית . זה אפשר פיתוח מיומנויות של למידה עצמית אוטונומית מהיבט אחד , ומהיבט אחר - זה חייב למידה פעילה ומשמעותית המלווה באיסוף , בחירה ועיבוד של מידע , ובניית ידע וייצוגי ידע חדשים . . 5 הייתה לנו חוויה של למידה רב-תרבותית . . 6 המ...  אל הספר
מכון מופ"ת