נספח

עיקרי פרוטוקול ישיבת צוות מיח"ם האחראי על כתיבת הספר , מיום 19 באוקטובר 2006 ) משתתפים : רפי , אמנון , איציק , ליאור , יעל ) רפי : הייחודי בספר שלנו הוא הפן האישי , שלא נתקלתי בו בספרים העוסקים בכתיבה אקדמית . זה מכניס ממד מיוחד . אמנון : נתייחס כעת לסיפור של תרצה , ונתחיל בשאלה הראשונה : מה אתה יודע על הסיטואציה הזאת ? רפי : הסיפור הזה הוא על שינוי מקצועי שעברה מורת מורים ; שינוי פדגוגי , עם ההתפתחות המקצועית שלה . היא מאוד מסודרת ועושה תיעוד ורפלקציה לעבודה שלה . יש כאן תיאור של השינוי שהיא עברה במשך שלוש-ארבע שנים . היא מתארת את תהליך ההתפתחות שלה עם תיאור רכישת המיומנויות שלה , את תהליך הלמידה שהיא עברה , ובמקביל את היישום של זה כמלמדת . בצד אחד היא מתארת את הלמידה , כדי לשפר ולשנות את ההדרכה שלה , ובמקביל היא עוברת לתחומים של מחקר ופרסום והצגה בכנסים . היו לה חששות , אך היא עשתה זאת בצורה נעימה . היא מלמדת באמצעות המחשב , והאינטראקציות שלה עם הסטודנטים מתבצעות דרך המחשב . היא מתארת את הקשיים : קושי השתיקה , רצון לעודד יותר את הסטודנטים . זהו החלק התאורטי . יעל : יש כאן שני קולות ,...  אל הספר
מכון מופ"ת