"ראש החץ" ו"היד החמה"

עמוד:2

The "Arrow Head" and the "Warm Hand" : Narratives Concerning ICT and Teacher Education Editor : Amnon Glasner Rafi Davidson , Teresa Lewin , Yitzhak Koren , Ibrahim Elbadour , Yael Goshen , Lior Solomovich עורך : ד"ר אמנון גלסנר - המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי כותבים : ד"ר רפי דודזון , ד"ר תרצה לוין , ד"ר יצחק קורן , אברהים אלבדור , יעל גושן וליאור סולומוביץ' - המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי הוצאת הספרים של מכון מופ"ת : עורכת ראשית : ד"ר יהודית שטיימן עורכת אקדמית : ד"ר אריאלה גידרון עורכות טקסט ולשון : אלה עומר , רונית רהב עורכת אחראית : אדוה חן עורכת גרפית ומעצבת העטיפה : מאיה זמר-סמבול מסת"ב : 978-965-530-057-4 © כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת . תשע"ג 2012 / טל http : // www . mofet . macam . ac . il 03-6901406 : ' דפוס : יוביפרינט בע"מ

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר